شرکت سی تو کار

ایمیل شرکت : info@seatocare.com
ایمیل مدیر عامل: aghaei@seatocare.com

:

کشورهای مختلف و نمایندگی در سایر کشورها از جمله دبی ، ترکیه ، چین و ..... قادر است برای کمک به تولید کنندگان و واردکنندگان خدمات زیر را با بهترین شرایط وسریترین شرایط بانجام برساند و تضمین مینماید که کلیه خدمات ارائه شده این شرکت با توجه به داشتن روابط خوب بین بانکهای دارای گارانتی 100 در 100 میباشد1- خدمات مالی از جمله تامین ارز برای انجام خرید و فروش

2- انجام زنجیره تامین برای تولید کنندگان و وارد کنندگان

3- بازار یابی و تهیه زنجیره فروش برای تولید کنندگان وصادر کنندگان

4- تامین اقلام مورد نیاز واز ثبت سفارش تا تحویل ریالی-

5- خدمات بازرگانی و اجرایی در خارج کشور