شرکت سی تو کار

ایمیل شرکت : info@seatocare.com
ایمیل مدیر عامل: aghaei@seatocare.com

SDIC ، سدیم دی کلرو ایزو سیانات

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات(SDIC):این ماده در صنعت تصفیه آب به عنوان یک جایگزین مناسب برای هیپوکلریت کلسیم بوده و مقرون به صرفه تر از هیپو کلریت کلسیم است از این ماده به عنوان گند زدای آب و حذف باکتری های گرم منفی استفاده میشود همچنین در ضدعفونی و آفت کش ها نیز کاربرد دارد

شماره تماس: 1863341-0912

شماره تلفن:9 - 66435506-021

ایمیل : INFO@SEATOCARE.COM