شرکت سی تو کار

ایمیل شرکت : info@seatocare.com
ایمیل مدیر عامل: aghaei@seatocare.com

پمپ اسپری دهانه 24 - ساده ، طلایی، نقره ای، و سایر

این شرکت با توجه به داشتن نمایندگی از دو شرکت بزرگ چینی تولید کننده انواع پمپ و اسپری و تریگر ، توانایی تامین با کیفیت عالی و حداقل 20 درصد زیر قیمت انواع پمپ های مورد نیاز مشتریان را تامین و تحویل نماید

شماره تماس: 1863341-0912

شماره تلفن:9 - 66435506-021

ایمیل : INFO@SEATOCARE.COM