شرکت سی تو کار

ایمیل شرکت : info@seatocare.com
ایمیل مدیر عامل: aghaei@seatocare.com

SDIC ، سدیم دی کلرو ایزو سیانات

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات(SDIC):این ماده در صنعت تصفیه آب به عنوان یک جایگزین مناسب برای هیپوکلریت کلسیم بوده و مقرون به صرفه تر از هیپو کلریت کلسیم است از این ماده به عنوان گند زدای آب و حذف باکتری های گرم منفی استفاده میشود همچنین در ضدعفونی و آفت کش ها نیز کاربرد دارد

شماره تماس: 1863341-0912

شماره تلفن:9 - 66435506-021

برای تامین SDIC با هر گونه سایز و اندازه و با هر خلوصیSDIC - TCCA - PACبرای شما قابل تامین است

از وارد کننده اصلی با کیفیت بالا و درست خرید فرماییداین شرکت امادگی خود را برای اعطای نمایندگی فروش با شرایط ویژه

به شرکتهای معتبر و افراد فعال در این زمینه اعلام مینماید

ایمیل : INFO@SEATOCARE.COM


SDIC فروش TCCA فروش PAC فروش SDIC فروش TCCA فروش PAC فروش SDIC فروش TCCA فروش PAC فروش SDIC فروش TCCA فروش PAC فروش SDIC فروش TCCA فروش PAC فروش